Mājas lapu izveide Dot IT

Portfolio

Rīgas Gaisma

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”

Rīgas pilsētas apgaismojuma tīklu ekspluatē un apsaimnieko 1947.gadā dibinātais uzņēmums “Rīgas Gaisma”.  Aģentūras galvenais uzdevums ir Rīgas pašvaldības īpašumā esošo pilsētas ceļu (ielu), laukumu, parku un citu objektu ārējās apgaismošanas tīklu ekspluatācija, remonts un to kvalitatīvo rādītāju uzlabošana.